លោក​ជិន ម៉ាលីន៖ “យុវជន​ប្រឡូក​ក្នុង​នយោបាយ ត្រូវ​ពង្រឹង​ចំណេះ​ជំនាញ​បើ​មិន​ដូច្នេះ ​អាច​ក្លាយ​ជា​ឧបករណ៍​នយោបាយ ”

សំឡេង ១២:១១
លោក​ ជិន ម៉ាលីន ​ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួងយុ​ត្តិធម៌។​
លោក​ ជិន ម៉ាលីន ​ជា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួងយុ​ត្តិធម៌។​ សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ពិត​របស់​លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌។ មាន​អាយុ​ត្រឹម​៣៧ ឆ្នាំ លោក​ជិន ម៉ាលីន បាន​ទទួល​តំណែង​នយោបាយ​ក្នុង​ជួរ​រដ្ឋាភិបាល នេះ​ក៍​ដោយ​សារ លោក​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ខ្ពង់​ខ្ពស់ និង​បាន​ធ្វើ​នយោបាយ​ដើម្បី​គណបក្ស​កាន់​អំណាច។