បទយកការណ៍

មាន​ហាង​កាហ្វេ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង

សំឡេង ០៧:៤៥
ការ​ជួប​ជុំ​បែប​សិក្ខាសាលា ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ជា​សាធារណៈ ដែល​បាន​រៀបចំដោយហាង​កាហ្វេ​ F Café
ការ​ជួប​ជុំ​បែប​សិក្ខាសាលា ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ជា​សាធារណៈ ដែល​បាន​រៀបចំដោយហាង​កាហ្វេ​ F Café @RFI

បើ​និយាយ​ពី​ហាង​កាហ្វេ​នៅ​ភ្នំពេញ​មិន​ពិបាក​រក​នោះ​ទេ។ ហាង​កាហ្វេ​ធំ តូច បើក​លក់ បណ្តាក់​គ្នា ប៉ុន្តែ​មាន​ហាង​កាហ្វេ​តូច​មួយ នៅ​ជាយ​ក្រុង មាន​លក្ខណៈ​ខុស​ពី​កន្លែង​លក់ កាហ្វេ នានា។ នៅ​ទី​នោះ មិន​ត្រឹម​តែ​លក់​កាហ្វេ​ទេ តែ​គេ​បាន​ផ្តល់​ឱកាស​សម្រាប់​ការ​ជួប​ជុំ​បែប​សិក្ខាសាលា ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ជា​សាធារណៈ។ ហាង​កាហ្វេ​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា F Café ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បុរី​ពិភព​ថ្មី​ចំការ​ដូង។