បទយកការណ៍

ទឹក​ជំនន់៖ ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​បង្ហាញ​កង្វល់​គ្មាន​លុយ​បង់​ធនាគារ ស្រប​ពេល​រដ្ឋ​ស្នើ​ឲ្យ​ធនាគារ​យោគ​យល់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បន្ទាប់​ពី​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល ស្នើ​ឲ្យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធនាគារ​អនុគ្រោះ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ដែល​រង​គ្រោះ​ព្រោះ​ទឹក​ជំនន់ តាម​រយៈ​ការ​ពន្យា​ពេល​សង ឬ​មិន​យក​ការ​ប្រាក់ ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ក៏​បាន​ស្នើ​សុំ​ការ​អនុគ្រោះ​បន្ថែម​ពី​ខាង​ធនាគារ​ដែរ។ បើ​តាម​ពលរដ្ឋ ពួក​គេ​ប្រឈម​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​ប្រាក់​មក​បង់​ថ្លៃ​ធនាគារ​នៅ​ចំ​រដូវ​ជន់​លិច​នេះ។

ផ្ទះ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ទឹក​ជំនន់
ផ្ទះ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ទឹក​ជំនន់ @សហការី