បទយកការណ៍

លោក ប៊ូ សារឿន៖ “មាន​តែ​ចំណេះ​ដឹង​ទេ​ដែល​អាច​បំបែក​វដ្ត​នៃ​ភាព​ក្រីក្រ​បាន”

សំឡេង ១០:១៣
លោក ប៊ូ សារឿន មន្រ្តី​ទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មាន ធនាគារ​ពិភព​លោក​ប្រចំា​នៅ​កម្ពុជា
លោក ប៊ូ សារឿន មន្រ្តី​ទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មាន ធនាគារ​ពិភព​លោក​ប្រចំា​នៅ​កម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ពិត របស់ លោក ប៊ូ សារឿន មន្រ្តី​ទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មាន ធនាគារ​ពិភព​លោក​ប្រចំា​នៅ កម្ពុជា។ ជា​កូន​កសិករ​ក្រីក្រ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង មុន​មាន​ថ្ងៃ​នេះ លោក ប៊ូ សារឿន បាន​រស់​នៅ​ជាមួយ​គេ ប្រកប​របរ​រត់​កង់​ឌុប រត់​តុ និង​សម្តែង​ល្ខោន ជា​ដើម ។