បទយកការណ៍

​ពលរដ្ឋ​៖ ការ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន​កើត​មាន​រាល់​ថ្ងៃ តែ​មិន​អាច​រាយ​ការណ៍​ប្រាប់​ប៉ូលីស​!​

សំឡេង ០៧:៤៤
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (រូបភាពតំណាង)
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (រូបភាពតំណាង) @សហការី

ឆ្លើយ​តប​នឹង​ប្រតិបត្តិ​ការ​បង្ក្រាប​គ្រឿង​ញៀន​របស់​ប៉ូលីស ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​និយាយ​ថា សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប​បាន​តែ​ករណី​តូច​តាច​នៅ​តាម ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​មើល​ឃើញ​ការ​ជួញ​ដូរ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​កើត​មាន​រាល់​ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ​មិន​អាច​រាយការណ៍​ប្រាប់​ប៉ូលីស​។ ការ​រាយការណ៍​អំពី​ការ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន ដែល​ពលរដ្ឋ​ប្រដូច​ទៅ​នឹង​សុភាសិត​ខ្មែរ​ថា «ទូក​ទៅ​កំពង់​នៅ​»។