បទយកការណ៍

​មាន​ការ​លើក​ឡើង​ថា មាន​ពលករ​ខ្មែរ​ច្រើន​នាក់​នៅ​ឡើយ “​កំពុង​រង​ទុក្ខ​” ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ជា​ទីផ្សារ​ការងារ​សំខាន់​របស់​ពលករ​ខ្មែរ ពិសេស​កិច្ចការ​បម្រើ​តាម​ផ្ទះ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ចលនា​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ ម៉ាឡេស៊ី​រាង​ស្ងាត់ តែ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​ថា មាន​ពលករ​ខ្មែរ​ច្រើន​ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​រង​ទុក្ខ​នៅ​ទីនោះ ដោយ​សារ​ពួក​គេ ជា​ពលករ​ខុស​ច្បាប់​។ មន្រ្តី​សង្គម​ស៊ីវិល ទទូច​សូម​រដ្ឋា​ភិបាល​ចុះ​ទៅ​ផ្តល់​ឯកសារ​ស្រប​ច្បាប់​ដល់​ពលករ​ខ្មែរ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ផង​។ 

ពលករខ្មែរ ដែលចំណាកស្រុកដើម្បីធ្វើការនៅបរទេស (រូបភាពឯកសារ)
ពលករខ្មែរ ដែលចំណាកស្រុកដើម្បីធ្វើការនៅបរទេស (រូបភាពឯកសារ) @សហការី