បទយកការណ៍

​សិប្ប​កម្ម​មួយ​នៅ​ជាយ​ក្រុង​ភ្នំពេញ ច្នៃ​សំរាម​ប្លាស្ទិក​ប្រើ​ឡើង​វិញ​

សំឡេង ០៨:៤០
សិប្បកម្មមួយនៅជាយក្រុងភ្នំពេញ ច្នៃសំរាមប្លាស្ទិកប្រើឡើងវិញ
សិប្បកម្មមួយនៅជាយក្រុងភ្នំពេញ ច្នៃសំរាមប្លាស្ទិកប្រើឡើងវិញ @RFI

បច្ចុប្បន្ន​កម្ពុជា​បង្កើត​សំរាម​ប្រមាណ ១ម៉ឺនតោន​នៅ​ក្នុង​១ថ្ងៃ ឬ​មួយ​ឆ្នាំ​ជាង​៣លាន​តោន ហើយ​អាត្រា​កំណើន​នៃ​សំរាម​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ប្រមាណ ១៥%​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។ សំរាម​គឺ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​របស់​កម្ពុជា ហើយ​ការ​កែ​ច្នៃ​ក៏​នៅ​មាន​កម្រិត​។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ នៅ​ភ្នំពេញ​មាន​សិប្បកម្ម​ច្នៃ​សំរាម​តូច​មួយ​នៅ​ជាយ​ក្រុង បាន​កំពុង​កែច្នៃ​សំរាម​ប្លាស្ទិក ដើម្បី​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ឡើង​វិញ​។