បទយកការណ៍

​លោក ហ៊ឹម រតនា អ្នក​បង្ហាត់​ឆ្កែ​ដ៏​កម្រ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ផ្អាក​សកម្មភាព​ដោយ គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ឆ្កែ​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ហាត់​ហើយ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​កិច្ចការ​ប៉ូលីស យ៉ាង​ពេញ​និយម​ទូទំាង​សកល​លោក​។ ប៉ូលីស​នៅ​កម្ពុជា​ក៏​មាន​ប្រើ​សត្វ​ឆ្កែ​សម្រាប់​ហិត​ខ្លិន និង​រាវ​រក​គ្រឿង​ផ្ទុះ សារធាតុ​ញឿន ជា​ដើម​។ លោក​ហ៊ឹម រតនា ជា​អ្នក​បង្ហាត់​សត្វ​ឆ្កែ​ឯកជន​ម្នាក់​នៅ​កម្ពុជា​។ លោក​បាន​បើក​កន្លែង​បង្ហាត់​ឆ្កែ​មួយ​នៅ​ម្តុំ​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​តំាង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥​មក តែ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៨ លោក​បាន​ជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីព​កម្រ​របស់​លោក​នេះ បាន​ផ្អាក​សកម្មភាព​។ 

លោក ហ៊ឹម រតនា អ្នកបង្ហាត់ឆ្កែដ៍កម្រនៅកម្ពុជា
លោក ហ៊ឹម រតនា អ្នកបង្ហាត់ឆ្កែដ៍កម្រនៅកម្ពុជា @សហការី