​ដៃ​ខ្មែរ​ (Dai Khmer) ហាង​លក់​ផលិត​ផល​ពី​ធម្មជាតិ ​លើក​ស្ទួយស្នាដៃ​ស្ត្រី​និង​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្លា​ស្ទិក​

សំឡេង ០៨:២៣
ផលិតផលធម្មជាតិរបស់ «ដៃខ្មែរ»
ផលិតផលធម្មជាតិរបស់ «ដៃខ្មែរ» @RFI

ដៃ​ខ្មែរ (Dai Khmer) គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ហាង​លក់​ផលិត​ផល​ដែល​ធ្វើ​ពី​ធម្មជាតិ​សុទ្ធ​សាធ ដែល​រួម​មាន សាប៊ូ​លាង​ចាន ឬ​សាប៊ូ​ដុស​មុខ ដុស​ខ្លួន​ប្រាណ និង​ផលិត​ផល​ដែល​ផ្តល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដល់​សុខភាព​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ទៀត​។ គោល​បំណង​នៃ​ហាង​ដែល​មាន​មួយ​ទីតាំង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ពីរ​ទីតាំង​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​នេះ គឺ​លក់​តែ​ផលិត​ផល​ដែល​ធ្វើ​ពី​ធម្មជាតិ​សុទ្ធ​សាធ ហើយ​ជា​ផលិត​ផល​ដែល​ផលិត​ដោយ​ដៃ​របស់​ស្ត្រី​ខ្មែរ​។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ហាង​ដែល​មាន​ម្ចាស់​ជា​ស្ត្រី​ខ្មែរ​នេះ ក៏​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្តល់​ជា​គំរូ​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សារធាតុ​ប្លាស្ទិក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។