បទយកការណ៍

​ឆ្នាំ​នេះ​ហូល​បាន​ថ្លៃ​តែ​នៅ​តែ​ប្រើ​សរសៃ​សូត្រ​នាំ​ចូល​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ផលិត​ផល​ត្បាញ មាន​ហូល ក្រមារ ជា​ដើម​នោះ​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​។ នៅ​ក្នុង​ឃុំ​តំាង​យ៉ាប ខេត្ត​តាកែវ ដែល​មាន​ប្រពៃណី​ត្បាញ​តំាង​ពី​ដើម​មក ពលរដ្ឋ​មាន​ក្តី​រីករាយ ដែល​ស្នាដៃ​ត្បាញ​របស់​ពួក​គាត់​លក់​បាន​ថ្លៃ​។ ប៉ុន្តែ​ជិត​ពាក់​កណ្តាល​នៃ​ថ្លៃ​លក់ បាន​ចំណាយ​ទៅ​វិញ​ដោយ​សារ​ពួក​គាត់​ទិញ​សរសៃ​សូត្រ​ពី​បរទេស​។ 

តម្បាញខ្មែរនៅតែប្រើសូត្រពីបរទេស
តម្បាញខ្មែរនៅតែប្រើសូត្រពីបរទេស @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត