បទយកការណ៍

លោក អ៊ួច មករា ផលិតករ​រឿង​ឆ្មាំ​ព្រៃ មាន​រឿង​ឯកសារ​ពី​ខ្មែរ​ក្រហម បរិ​ស្ថាន ទេស​ចរណ៍ យ៉េន​ឌ័រ ចំនួន​១៥​ទៀត​ ត្រូវ​ផលិត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក អ៊ួច មករា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​ស្គាល់​ស្នាដៃ​ផលិត​ភាព​យន្ត​របស់​គាត់ តាម​រយៈ​រឿង​ឆ្មាំព្រៃ​។ ផលិតករ​វ័យ​៣០​ឆ្នាំ​រូប​នេះ កំពុង​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា ដើម្បី​ផលិត​ភាព​យន្ត​ឯកសារ​ជា​ច្រើន​ទៀត និយាយ​ពី​ខ្មែរ​ក្រហម បរិស្ថាន ទេសចរណ៍ និង​សមភាព​បុរស​និង​ស្រ្តី​។ រយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ មករា និង​ក្រុម​ការងារ មាន​បេសកកម្ម​ផលិត​ភាព​យន្ត​ឯកសារ​ចំនួន​១៥​រឿង​ទៀត។ ភាពយន្ត​ឯកសារ​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​លើក​កម្ពស់​វិស័យ​ភាពយន្ត​ខ្មែរ​ដែរ​។ 

លោក អ៊ូច មករា ផលិតករភាពយន្តឯកសារ
លោក អ៊ូច មករា ផលិតករភាពយន្តឯកសារ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត