បទយកការណ៍

​កម្មករ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន សិន​ទ្រី មិន​បារម្ភ​ពី​ការ​បាត់​បង់​ការងារ ទោះ​បី​រដ្ឋ​ដក​សិទ្ធិ​ក្រុ​ម​ហ៊ុន​នេះ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​

សំឡេង ០៧:១០
បុគ្គលិកនានារបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី
បុគ្គលិកនានារបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី @Internet

រដ្ឋា​ភិបាល​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​ប្រកាស​ដក​ហូត​សិទ្ធិ ម៉ៅ​ការ​ផ្តាច់​មុខ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន សិនទ្រី ក្នុង​ការ​ប្រមូល​សំរាម​ចេញ​ពីទីក្រុង​ភ្នំពេញ បន្ទាប់​ពី​សង្កេត​ឃើញ​ថា សំរាម​នៅ​មាន​ការ​កក​ស្ទះ​ប្រមូល​មិន​អស់​។តែ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​មួយ​ចំនួន​របស់​ក្រុម​សិនទ្រី​ដែល​បាន​ផ្តល់​សម្ភាស ពួក​គេ​មិន​ខ្វល់​ពី​ការ​ប្រកាស​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​នេះ​ឡើយ ខណៈ​ពួក​គេ​រំពឹង​ថា ការងារ​សំអាត​បរិស្ថាន​បែប​នេះ​មិន​មាន​មនុស្ស​ច្រើន​មក​ប្រជែង​ការងារ​ឡើយ ពោល​ពួក​គេ​នៅ​តែ​បន្ត​ការងារ​នេះ​ដដែល​ ទោះ​បី​ត្រូវ​ប្តូរ​ក្រុម​ហ៊ុន​គ្រប់​គ្រង។