​ស្ថាបនិក​ក្រុម​យុវជន​សំរាម​ចង់​ឃើញ​វីដេអូ​អប់រំ​ខ្លី​របស់​ខ្លួន ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​តែ​គ្មាន​លទ្ធភាព​

សំឡេង ០៨:៣៥
ក្រុមយុវជនសំរាមផលិតវីដេអូអប់រំខ្លីមួយមានចំណងជើងថា «សំរាមត្រូវនៅក្នុងធុងសំរាម»
ក្រុមយុវជនសំរាមផលិតវីដេអូអប់រំខ្លីមួយមានចំណងជើងថា «សំរាមត្រូវនៅក្នុងធុងសំរាម» @សហការី

នៅ​ទីបំផុត ខ្សែ​វីដេអូ​អប់រំ​ខ្លីទី១ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «សំរាម​ត្រូវ​នៅ​ក្នុង​ធុង​សំរាម» ផលិត​ដោយ​ក្រុម​យុវជន​សំរាម ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ហ្វេសបុក​នៅ​ចំទិវា​បរិស្ថាន​ពិភព​លោក​ថ្ងៃទី ០៥ មិថុនា​នេះ​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​វីដេអូ​អប់រំ​ខ្លី ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​៤នាទី​នេះ នៅ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ចាក់​ផ្សាយ​នៅ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​នៅ​ឡើយ​ទេ​។ ស្ថាបនិក​ក្រុម​យុវជន​សំរាម​ចង់​ឃើញ​វីដេអូ​អប់រំ​ខ្លី​ទី១​របស់​ខ្លួន ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ដែរ ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា ឲ្យ​កែ​ប្រែ​ឥរិយាបថ​របស់​ខ្លួន ប៉ុន្តែ​គ្មាន​លទ្ធភាព​។ តើ​វីដេអូ​អប់រំ​ខ្លីនេះ មាន​អត្ថន័យ​យ៉ាង​ណា​?