​រដូវ​ភ្លៀង​៖ ​អ្នក​រស់​បណ្ដោយ​លូ​ទឹក​ស្អុយ​ប្រឈម​ហានី​ភ័យ​ខ្ពស់​

សំឡេង ០៨:១១
គេហដ្ឋានបណ្ដោយលូទឹកស្អុយ
គេហដ្ឋានបណ្ដោយលូទឹកស្អុយ @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​បទ​យក​ការណ៍​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ អេង គីមហុង សូម​នាំ​អារម្មណ៍​លោក​អ្នក​នាង​ទៅ​ស្គាល់​ស្ថាន​ភាព​រស់​នៅ​បែប​សំណង់​អនាធិបតេយ្យ​មួយ​កន្លែង​នៅ​ម្ដុំ​លូ​បឹង​ត្របែក​។ ជួន​ចំ​រដូវ​ភ្លៀង​ដូច​រាល់​ថ្ងៃ​នេះ ស្ថាន​ភាព​នៅ​ទីនោះ​ប្រឈម​នឹង​ការ​លំបាក​ខ្លាំង ទាំង​អនាម័យ ការ​ខ្វះ​ខាត សត្វ​ធាតុ ក្អែប ខ្ទួយ មូស ពស់ ជា​ដើម ដែល​អណ្ដែត​មក​ជាមួយ​ទឹក​។ ក្នុង​នោះ​គ្រួសារ​មួយ​ចំនួន​និយាយ​ថា ខ្លូន​កំពុង​រស់​នៅ​ជាមួយ​សត្វ ដោយសារតែគ្មានជម្រើសអ្វីឲ្យប្រសើរជាងនេះ។