បទយកការណ៍

រដូវ​ប្រហុក៖ពលរដ្ឋ​ថា ត្រី​ថ្លៃ​និង​មិន​សូវ​សំបូរ

សំឡេង ០៨:០៨
រូបថតៈត្រី​សម្អាត​ហើយ​ត្រៀម​ដឹក​ចេញ​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ នាថ្ងៃទី០៧ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៩
រូបថតៈត្រី​សម្អាត​ហើយ​ត្រៀម​ដឹក​ចេញ​ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ នាថ្ងៃទី០៧ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៩ @kimhong

បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​កសិកម្ម​ប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ទិញ​ត្រី​ធ្វើ​ប្រហុក​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៩​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ២០១៩ ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ឡើង​មក​ពី​ខេត្ត​កំពុង​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នៅ​ជ្រុងម្ខាង នៃ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ស្ថិត​នៅ​គីឡូ​ម៉ែ​ត្រ​លេខ​៩ សង្កាត់​ច្រាំង​ចំរេះ ដើម្បី​ទិញ​ត្រី​សម្រាប់​ធ្វើ​ប្រហុក ផ្អក និងឆ្អើ ជាដើម។ ក្នុង​នោះពលរដ្ឋ​ខ្លះ​រអ៊ូ​ថា ត្រី​សម្រាប់​ធ្វើ​ប្រហុក​ថ្លៃ​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ក្នុង​តម្លៃ​២៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​គីឡូ ខណៈឆ្នាំ​ទៅ​មាន​តម្លៃ​តែ​១៥០០រៀល។ តែលក់​ត្រី​ថា ប្រភេទ​ត្រី​រៀល​សម្រាប់​ធ្វើ​ប្រហុក​មិនសូវ​សំបូរ​ឡើយ ដោយ​សារ​កត្តា​ធម្មជាតិ និង​កត្តា​មនុស្ស។