បទយកការណ៍

​ការ​ហូរ​ចូល​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម បាន​បង្ខំ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ស្រុក​ស្អាង ឈប់​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រភព​ទឹក​ក្បែរ​ខ្លួន​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រភព​ទឹក​ក្បែរ​ខ្លួន​ក្នុង​ស្រុក​ស្អាង ខេត្ត​កណ្ដាល រួម​មានៈ ស្ទឹង បឹង អូរ ព្រែក​ជា​ដើម ត្រូវ​បាន​ពលរដ្ឋ​ដែល​ជា​កសិករ​ដាំ​បន្លែ បោះបង់​ចោល​ឈប់​ប្រើប្រាស់​ជំនួស​ដោយ​ការ​ទិញ​ទឹក​ពី​ក្រៅ​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ក៏​ជីក​អណ្ដូង​នៅ​នឹង​កន្លែង​។ នេះ​ក៏​ដោយ​សារ​តែ​ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ហូរ​ចូល​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម​ចូល​ក្នុង​ទឹក​។ សម្រាប់​ពលរដ្ឋ ការ​បោះបង់​ចោល​ប្រភព​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​ដៃ ដោយ​សារ​មនុស្ស​ជំនាន់​ថ្មី តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​កសិកម្ម​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម រួម​ផ្សំ​ស្ថាន​ភាព​គោក​រីង​រាក​ផង​។ 

ការប្រើប្រាស់ទឹកសាប (រូបតំណាង)
ការប្រើប្រាស់ទឹកសាប (រូបតំណាង) @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត