បទយកការណ៍

​មាន​សិប្បកម្ម​ច្នៃ​គ្រាប់​កំា​ភ្លើង ​ធ្វើ​ជា​គ្រឿង​អល​ង្ការ​

សំឡេង ០៨:០៣
សិប្បកម្មច្នៃគ្រាប់កំាភ្លើង ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការ
សិប្បកម្មច្នៃគ្រាប់កំាភ្លើង ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការ @សហការី

នៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​សង្កាត់​ព្រែកប្រា មាន​សិប្បកម្មមួយ​ដែល​យក​គ្រាប់​កំាភ្លើង ចាស់ៗ មក​ច្នៃ​ជា​គ្រឿង​អលង្ការ។ គ្រឿង​អលង្ការ ដែល​ធ្វើ​ពី​គ្រាប់​កំា​ភ្លើង​មាន​សោភណ្ឌភាព​មិន​ចាញ់​មាស ឬ​ផ្លាសទីន​នោះ​ទេ។ លោក ធឿន ចាន់ថា ដែល​មាន​ឪពុក​ម្តាយ​ស្លាប់​ដោយ​អាវុធ​របស់​ពួកខ្មែរ​ក្រហម គឺ​ជា​អ្នក​បង្កើត​សិប្បកម្ម ដែល​មាន​ឈ្មោះ Angkor Bullet jewellery នោះ​ឡើង។