បទយកការណ៍

​ក្រៅ​ពី​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដី​ធ្លី ​សហ​គមន៍ឡ​​ពាង​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ផ្សេង​ទៀត​

សំឡេង ០៨:០៦
សហគមន៍ឡពាងកំពុងជួបបញ្ហា
សហគមន៍ឡពាងកំពុងជួបបញ្ហា @RFI

ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ឡពាង បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ភាគ​ច្រើន​ជា​តំណាង ​ត្រូវ​មក​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​តវ៉ា និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី ដែល​អូស​បន្លាយ​រាប់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។ ការ​តវ៉ា​បញ្ហា​ដីធ្លី​រាប់​ឆ្នាំ​មក​នេះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គាត់​ជួប​នឹង​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ជា​ច្រើន ដូច​ជា​ការ​បាត់​បង់​មុខ​របរ, ការងារ, សមាជិក​គ្រួសារ, កូនៗ​មិន​បាន​រៀន​ត្រឹមត្រូវ, ចំណាក​ស្រុក, និង​បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​ទៀត​។