​នៅ​ឆ្នាំ​២០៥០ សំណល់​ប្លា​ស្ទិក​នឹង​អាច​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​ត្រី​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​?​

សំឡេង ០៨:២៨
នៅឆ្នាំ២០៥០ សំណល់ប្លាស្ទិកនឹងអាចមានចំនួនច្រើនជាងត្រីនៅក្នុងសមុទ្រ?
នៅឆ្នាំ២០៥០ សំណល់ប្លាស្ទិកនឹងអាចមានចំនួនច្រើនជាងត្រីនៅក្នុងសមុទ្រ? @សហការី

សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ពិភព​ប្លាស្ទិក និង​ពិព័រណ៍​រូប​ថត ស្តីពី បញ្ហា​សំរាម​នៅ​កម្ពុជា ត្រូវ​បាន​សម្ពោធ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ កាល​ពី​រាត្រី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ដើម​សប្តាហ៍​នេះ ដោយ​មូល​និធិ​ហិន​រិច​ប៊ល (Heinrich Boell Foundation) របស់​អាល្លឺ​ម៉ង់​។ សៀវ​ភៅ​នេះ បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​ពិត និង​តួ​លេខ ទាក់​ទង​នឹង​សំណល់​ប្លាស្ទិក​នៅ​ទូទាំង​ពិភព​លោក​។ ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​កម្ពុជា​វិញ សំណល់​ប្លាស្ទិក​ក៏​កំពុង​ជា​ក្តី​ព្រួយ​បារម្ភ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ផង​ដែរ​។