បទយកការណ៍

​«​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​ម្តាយ​ជា​រឿង​ល្អ ​តែ​គ្មាន​ជម្រើស​ព្រោះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​រោង​ចក្រ​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ទោះបីដឹង​ថាការ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះម្តាយ​តែ​មួយ​មុខ​គត់ ល្អ​ជាង​ ការ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​គោ ប៉ុន្តែ​ភាគ​ច្រើន​នៃ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ភូមិ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង​ស្វាយរៀង ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​ជ្រើស​រើស​យក​ការ​បំបៅកូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​គោ ព្រោះ​ត្រូវ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​រោងចក្រ​។ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​បង្ហាញ​ថា​ការ​បំបៅ​ទារក​ដោយ​ដប​ទឹក​ដោះ​គោ មាន​ការ​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​នា​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។ 

មណ្ឌលសុខភាពតាមខេត្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង)
មណ្ឌលសុខភាពតាមខេត្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបតំណាង) @RFI