បទយកការណ៍

​លោក ស៊្រុន រីដា​៖ ​សំណាញ់​ពណ៌​បៃតង​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អត្ត​សញ្ញាណ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​គ្មាន​ដែន​កំណត់​

សំឡេង ០៧:៤៣
លោក ស៊្រុន រីដា៖ សំណាញ់ពណ៌បៃតងបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃការអភិវឌ្ឍន៍គ្មានដែនកំណត់
លោក ស៊្រុន រីដា៖ សំណាញ់ពណ៌បៃតងបានក្លាយទៅជាអត្តសញ្ញាណនៃការអភិវឌ្ឍន៍គ្មានដែនកំណត់ @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​បទ​យក​ការណ៍​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ អេង គីមហុង សូម​នាំ​អារម្មណ៍​លោក​អ្នក​នាង​ទៅ​ស្គាល់​យុវជន​ម្នាក់​ជា​និស្សិត​ផ្នែក​គំនូរ​ឈ្មោះ​ស្រ៊ុន រីដា។ កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ស្រ៊ុន រីដា ទើប​តែ​ដាក់​សម្ពោធ​ប្រភេទ​គំនូរ​ផ្តិត​ពុំ​ ដែល​បរិយាយ​ពី​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ តាម​រយៈ​វត្តមាន​អគារ​ខ្ពស់ៗ​។ «ទស្សនៈ​នៃ​ទេសភាព​បៃតង»ជា​រូប​ភាព​ទាញ​ចេញ​ពី​សំណាញ់​ពណ៌​បៃតង​។ បើ​តាម​ស៊្រុន រីដា សំណាញ់​ពណ៌​បៃតង​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អត្ត​សញ្ញាណ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​គ្មាន​ដែន​កំណត់​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​។