បទយកការណ៍

​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​បាន​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ចិត្ត​ស្ងប់​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​សមាធិ​

សំឡេង ០៧:៤៩
ការធ្វើសមាធិ ដោយកុមារាកុមារី
ការធ្វើសមាធិ ដោយកុមារាកុមារី @សហការី

សមាធិ​ជា​វិធី​សាស្រ្ត​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ជឿថា​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ស្ងប់ តាម​រយៈ​ការ​បិទ​ភ្នែក ហើយ​ដក​ដង្ហើម​ចេញ​ចូល​វែងៗ​។ នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា មាន​ពលរដ្ឋ​ជា​ច្រើន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​ការ​ធ្វើ​សមាធិ។ មាន​ព្រះសង្ឃ និង​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ធម៌​ខ្លះ ចំណាយ​ពេល​វេលា កម្លំាង ដើម្បី​បង្រៀន​ពលរដ្ឋ​ពី​វិធី​ធ្វើ​សមាធិ​។ សមាធិ​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទំាង​កុមារ​ មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​និង​មនុស្ស​ចាស់​។