​កុមារ​ក្រី​ក្រ​ប្រឈម​ការ​លក់​កម្លំាង​ពល​កម្ម​និង​សេព​ថ្នាំ​ញៀន​

សំឡេង ០៦:៥៦
កុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ប្រឈមការលក់កម្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត
កុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រ ប្រឈមការលក់កម្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត @សហការី

កុមារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​កូន​ចៅ​អ្នក​ក្រីក្រ​នៅ​តែ​ប្រឈម​នឹង​ការ​លក់​កម្លំាង​ពល​កម្ម ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បាត់​បង់​ឱកាស​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ គ្មាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​។ កុមារ​អាយុ​១៣​ឬ​១៥​ឆ្នាំ ត្រូវ​គេ​ប្រទះ​ឃើញ​ធ្វើ​ការ​នៅ​កន្លែង​លាង​រថយន្ត សិប្បកម្ម​ឡ​ឥដ្ឋ និង​បន​ល្បែង​ជា​ដើម​។ ក្រៅ​ពី​នេះ​មាន​ការ​មើល​ឃើញ​ថា កុមារ​នៅ​ទី​ជន​បទ កំពុង​ប្រឈម​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​ទៀត​ផង​។