បទយកការណ៍

​នៅ​ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​៖ កម្មករ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ថា កម្មករ​ចិន​ភាគ​ច្រើន​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​ខ្ពស់​

សំឡេង ០៧:១៥
កម្មករសំណង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
កម្មករសំណង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ @សហការី

ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​ធំៗ នៅ​ភ្នំពេញ​ដែល​ភាគ​ច្រើន​វិនិយោគ​ដោយ​ជន​ជាតិ​ចិន បាន​និង​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ក្នុង​ស្រុក​និង​កម្លាំង​ពលកម្ម​នាំ​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង​។ ចំពោះ​កម្មករ​ខ្មែរ​បាន​និយាយ​ថា ការងារ​របស់​ពួក​គេ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​ពេញ​ទំហឹង ដែល​ខុស​ពី​កម្មករ​ចិន​ភាគ​ច្រើន​ជា​មេការ​ចាំ​ណែ​នាំ​ការងារ​។ កម្មករ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​បន្ថែម​ទៀត​ថា លក្ខ​ខណ្ឌ​ការ​ងារ​ខុស​គ្នា​ហើយ ​កម្រៃ​ទទួល​បាន​ក៏​ខុស​គ្នា​ទ្វេ​ដង​ដែរ​។