អគ្គិភ័យកំពុងតែបំភ័យប្រជាជនស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅកម្ពុជា

អគ្គិភ័យកាលពីពេលកន្លងទៅ
អគ្គិភ័យកាលពីពេលកន្លងទៅ @សហការី

អគ្គិភ័យបានកើត​ឡើង​ស្ទើរតែ​រាល់​ថ្ងៃ​នៅកម្ពុជា ជាពិសេសនៅរដូវក្តៅ ហើយ​មិនត្រឹម​តែ​បំផ្លាញ​ផ្ទះ​សំបែងប៉ុណ្ណោះទេ អគ្គិភ័យ​បាន​បំផ្លាញ​ទាំងរោងចក្រជាច្រើន​កន្លែង​ និង​វត្ត​អារ៉ាម​ផងដែរ បើ​គិត​ជាទំហំខូចខាត ជាទឹក​ប្រាក់​រាប់​សិបលានដុល្លារ។ ​មូលហតុ​ត្រូវបាន​គេ​ស្តីបន្ទោស​ទៅ​លើ​ការ​ឆ្លង​ចរន្តអគ្គីសនីដែលមានប្រមាណ៤០%បង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យ ។ ប៉ុន្តែ​ក្រៅពី​រចន្តអគ្គីសនី​ក៏មានអគ្គិភ័យ​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​សារតែ​មនុស្ស​ខ្វះ​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​​គួបផ្សំ​នឹង​កត្តា​ផ្សេងទៀត។