បទយកការណ៍

​“យុវជន​គួរ​ជជែក​ជាមួយ​ឪពុក​ម្តាយ ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ពី​ប្រវត្តិ​ខ្មែរ​ក្រហម​”​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ​ស្តីពី“ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​លើ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ក្រហម​ពី​ទស្សន​វិស័យ​នៃ​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ​”។ ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​នេះ យុវជន​ដែល​ជា​វាគ្មិន​បាន​លើក​ឡើង​ថា យុវជន​គួរ​ជជែក​ជា​មួយ​អាណាព្យាបាល​ឲ្យ​បាន​ស៊ី​ជម្រៅ ដើម្បី​ស្វែង​​យល់​បន្ថែម​ទៀត​​ពី​ប្រវត្តិ​ខ្មែរ​ក្រហម។ 

សកម្មភាពក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា
សកម្មភាពក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា @RFI