​សាន ដារ៉ាវីត​៖ បេសកម្ម​ជីវិត​ពី​ពេល​នេះ​តទៅ​គឺ​ប្រមូល​សំរាម​

សំឡេង ០៩:៥៩
យុវជន សាន ដារ៉ាវីត
យុវជន សាន ដារ៉ាវីត @RFI

​យុវជន សាន ដារ៉ាវីត ជា​អ្នក​បង្កើត​យុវជន​សំរាម ដែល​កំពុង​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​ប្រឡាយ​ទឹក​ស្អុយ​បឹង​ត្របែក​។ យុវជន​រូប​នេះ​មាន​វ័យ​២៩​ឆ្នាំ រៀន​ចប់​អនុ​បណ្ឌិត​មក​ពី​ប្រទេស​ថៃ​។ មុន​ចុះ​ប្រមូល​សំរាម​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​គេ​មាន​ជំនួញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន តែ​បាន​បោះ​បង់​ចោល​ដោយ​សារ​ឃើញ​សំរាម​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ច្រើន​ពេក​។ ដារ៉ាវីត​និយាយ​ថា​បេសកកម្ម​របស់​គេ​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​គឺ​ដើរ​ប្រមូល​សំរាម​។