បទយកការណ៍

​មន្រ្តី៖ ​បើ​អត់​EBA​កម្ពុជា​ត្រូវ​បង្កើន​ការងារ លុប​បំបាត់​អំពើ​ពុក​រលួយ​និង​ការិយា​ល័យ​ធិប​តេយ្យ ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​

សំឡេង ០៨:១៨
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ (រូបតំណាង)
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ (រូបតំណាង) @សហការី

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា អះអាង​ថា​កម្ពុជា​មានEBA ក៏ប្រសើរ បើ​អត់​ក៏​មិន​អី។ តែ​បើ​គ្មាន​កម្ពុជា​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កែ​ទម្រង់​លើ​បញ្ហា​ជា​ច្រើន ដូច​ជា​ត្រូវ​បង្កើន​ទីផ្សារ​ការងារ ពង្រឹង​គុណ​ភាព​អប់រំ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ដើម​ផលិត ពង្រឹង​សេវា​សាធារណៈ លើក​កម្ពស់​សមត្ថភាព​ស្ថាប័ន​ជា​ដើម​។ បញ្ហា​ទំាង​អស់​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា បាន​កើត​ឡើង​តំាង​ពី​យូរ​មក​ហើយ​។