បទយកការណ៍

​អនាគត​ឧស្សាហ​កម្ម​ភាព​យន្ត​ខ្មែរ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ស្រពិច​ស្រពិល​

សំឡេង ០៨:០៩
មហោស្រពភាពយន្ដជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៩
មហោស្រពភាពយន្ដជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៩ @FB

មហោ​ស្រព​ភាព​យន្ដ​ជាតិ​លើក​ទី៦ ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ពី​ថ្ងៃទី២៥ដល់​២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅ​សាល​សន្និសីទ ចតុមុខ​។ ម្ចាស់​ផលិត​កម្ម​និង​ផលករ​ទាំង​ជើង​ចាស់​និង​ជើង​ថ្មី​ប្រ​មាណ​ជាង៥០​នាក់​បានជួបជុំ​និយាយ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​និង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​វិស័យភាពយន្ត​ខ្មែរ​នេះ។​​ ទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នា​ជាច្រើនម៉ោង​គេ​​សង្កេតឃើញថា «អនាគត​នៃ​ឧស្សាហ​កម្ម​ភាព​យន្ត​កម្ពុជា» នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ស្រពិច​ស្រពិល​។