បទយកការណ៍

​បាក់​ឌុប​២០១៩​៖ ​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ខ្លះ​បង្ហាញ​ក្តី​សង្ឃឹម​ច្រើន​លើ​លទ្ធផល​ប្រឡង​

សំឡេង ០៨:២៩
បេក្ខជនដែលត្រូវប្រលង កំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រលង
បេក្ខជនដែលត្រូវប្រលង កំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រលង @MoEYS

ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រឡង​មួយ​ព្រឹក បេក្ខជន​ខ្លះ ដែល​បាន​ប្រឡង​ក្នុង​មណ្ឌល​វិទ្យាល័យ​ស៊ីសុវត្ថិ បង្ហាញ​ការ​ជឿ​ជាក់​ច្រើន​លើ​មុខ​វិជ្ជា ​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ប្រឡង​នា​ព្រឹក​នេះ​។ នេះ​ជា​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​មួយ សម្រាប់​អាណា​ព្យាបាល​របស់​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ទាំង​នោះ ដែល​បាន​មក​អង្គុយ​រង​ចាំ​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ពួក​គេ​។