​ខូប​៦០​ឆ្នាំ​ គីណាល់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​និស្សិត​ពេទ្យ​

សំឡេង ០៧:២៧
ខូប៦០ឆ្នាំគីណាល់លើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតពេទ្យ
ខូប៦០ឆ្នាំគីណាល់លើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតពេទ្យ @សហការី

សហ​គ្រាស​ផលិត​ឱសថ PPM បាន​ប្រារព្ធ​ខូប​៦០​ឆ្នាំ ថ្នាំ​គី​ណាល់ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ​នេះ ជាមួយ​និង​ការ​ប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​ស្នាដៃ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើក​ទី៧ របស់​មូល​និធិ​គីណាល់​។ មូល​និធី​គីណាល់ កំពុង​ជំរុញ​និស្សិត​ពេទ្យ​ឲ្យ​ចេះ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ដល់​ការ​ផលិត​បាន​ឱសថ​ថ្មី បាន​ដូច​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត កុក សុខគីម ដែល​បាន​ផលិត​ថ្នាំ​គីណាល់ កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩៥៩​នោះ​។