​អ្នក​ជំនាញ​៖ ​កសិករ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​បន្ត​ដាំ​ដុះ​បន្លែ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​

សំឡេង ០៨:៤១
កសិករខ្មែរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មមិនត្រឹមត្រូវ
កសិករខ្មែរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មមិនត្រឹមត្រូវ @RFI

អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម​និយាយ​ថា កសិករ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​បន្ត​ដាំ​ដុះ​បន្លែ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​ពុល​កសិកម្ម​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ការ​កំណត់ ដូច្នេះ​ហើយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​កើត​មាន​ទាំង​អ្នក​ដាំ​និង​អ្នក​បរិភោគ​។ ពី​ស្រុក​ស្អាង ខេត្ត​កណ្ដាល ទី​កន្លែង​ដាំ​ដុះ​បន្លែ កសិករ​មួយ​ចំនួន​ទទួល​ស្គាល់​ថា តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​បង្ខំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ប្រើ​ថ្នាំ​ឆាប់​បាន​ផល​។ តែ​យ៉ាង​ណា​កសិករ​ប្រុស​ស្រី​អះអាង​ថា បន្លែ​ពួក​គេ​មិន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដូច​បន្លែ​នាំ​មក​ពី​ក្រៅ​ឡើយ​។