បទយកការណ៍

​កសិករ​ខ្មែរ​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋ​ធានា​តម្លៃ​ស្រូវ​កុំ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ថ្លៃ ខណៈ​រដូវ​ប្រមូល​ផល​ជិត​មក​ដល់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

​តំណាង​កសិករ​និង​ស្ត្រី​ឆ្នើម​ជិត​៣០០នាក់ បានជួបជុំគ្នា​ក្នុង​វេទិកា​កសិករ​ថ្នាក់​ជាតិ​លើក​ទី​៨ ក្រោម​ប្រធានបទ «លើកកម្ពស់​ការចូលរួម​ដៃគូ​ពហុភាគី ដើម្បី​ឲ្យ​កសិករ​មាន​លទ្ធភាព​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការ​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម» កាលពីថ្ងៃទី១៧តុលា។ ក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនេះ ក្រុមកសិករ​បានលើក​ឡើង​ពីតម្រូវ​ការ​សំខាន់​ៗ៣យ៉ាង គឺ​បញ្ហាទឹក ទុន(ដើមទុន) និង​ទីផ្សារ​។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ចំណោម​តម្រូវ​ការ​ទាំង៣នេះ គឺកសិករ​ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាល​ធានាទីផ្សារតម្លៃ​ស្រូវកុំ​ឲ្យ​ធ្លាក់​ថ្លៃ ខណៈ​រដូវ​ប្រមូល​ផលបានមកដល់ជាបណ្តើរហើយ! 

ស្រូវកម្ពុជា
ស្រូវកម្ពុជា @FB/ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា Cambodia Rice Federation-CRF
មើលវគ្គផ្សេងទៀត