បទយកការណ៍

​អ្នក​ខេត្ត​កំពង់ធំ​ដាល់​អំបុក​រក​ប្រាក់​និង​រក្សា​ទំនៀម​ទម្លាប់​ខ្មែរ​ផង​

សំឡេង ០៧:២៧
អ្នកខេត្តកំពង់ធំដាល់អំបុករកប្រាក់និងរក្សាទំនៀបទម្លាប់ខ្មែរផង
អ្នកខេត្តកំពង់ធំដាល់អំបុករកប្រាក់និងរក្សាទំនៀបទម្លាប់ខ្មែរផង @សហការី

នៅ​ក្នុង​ឃុំ​សាន់គ ស្រុក​កំពង់​ស្វាយ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ ជាប់​នឹង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៦​ ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​សៀ​ម​រាប អ្នក​ស្រុក​បាន​ប្រកប​របរ​ដាល់​អំបុក​លក់​ច្រើន​ឡើងៗ នៅ​ជាប់​នឹង​ដង​ផ្លូវ។ អ្នក​ស្រុក​និយាយ​ថា​ការ​ដាល់​អំបុក​លក់​នេះ អាច​ផ្តល់​រក​ប្រាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រួសារ​ផង និង​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក ថែរក្សា​ទំនៀបទម្លាប់​ខ្មែរ​ផង។