បទយកការណ៍

​លោក​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ កូន​ខ្មែរ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​បង្រៀន​និស្សិត អង់គ្លេស សឹង្ហបុរី ដែល​​ជា​​ប្រទេស​​គុណភាព​អប់រំ​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ ជា​ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​ចក្ខុ​វិស័យ​អាស៊ី (AVI) ដែល​មាន​ការិយាល័យ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី​។ នៅ​សឹង្ហ​បុរី គាត់​មិន​មែន​ធ្វើ​ការ​តែ AVI មួយ​នោះ​ទេ​។ គាត់​ជា​សាស្រ្តាចារ្យ បង្រៀន​និស្សិត​សឹង្ហបុរី និង​ជាតិ​សាសន៍​ផ្សេង​ទៀត​។ មុន​មាន​ការងារ​នៅ​សឹង្ហ​បុរី​នេះ លោក​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​សាស្រ្ត​ចារ្យ​បង្រៀន​និស្សិត​នៅ​អង់​គ្លេស ទៀត​ផង​។ តើ​សមត្ថ​ភាព​របស់​ឈាង វណ្ណារិទ្ធ អាច​ជា​មោទកភាព​របស់​ខ្មែរ មួយ​ដែរ​ឬ​ទេ​? 

លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ
លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត