បទយកការណ៍

​យុទ្ធនា​ការ​រត់​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​ជួយ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​កុមារ​អង្គរ បាន​បញ្ចប់ តែ​លោក នឹម ឈុន្នី អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​បន្ត​សកម្ម​ភាព​មនុស្ស​ធម៌​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក នឹម ឈុន្នី ដែល​គេ​ស្គាល់​ជា​គ្រូ​សមាធិ​ម្នាក់ បាន​បង្កើត​យុទ្ធនា​ការ​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​កុមារ​អង្គរ​។ មន្ទីរ​ពេទ្យ​កុមារ​អង្គរ​ជា​មន្ទីរ​ពេទ្យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​មន្ទីរ​សំខាន់​ពីរ គឺ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា​មួយ​ទៀត ដែល​ទទួល​ព្យាបាល​កុមារ​មិន​យក​ប្រាក់​នៅ​កម្ពុជា​។ យុទ្ធ​នា​ការ​រត់​រយៈ​ពេល​១០ថ្ងៃ លោក នឹម ឈុន្នី ប្រមូល​បាន​ថវិកា​ប្រមាណ​៥ម៉ឺនដុ​ល្លារ​ ប្រគល់​ជូន​មន្ទីរ​ពេទ្យ​កាល​ពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៥ធ្នូ​។ 

យុទ្ធនាការរត់រៃអង្គាសប្រាក់ជួយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ បានបញ្ចប់ តែលោក នឹម ឈុន្នី អំពាវនាវឲ្យបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌
យុទ្ធនាការរត់រៃអង្គាសប្រាក់ជួយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ បានបញ្ចប់ តែលោក នឹម ឈុន្នី អំពាវនាវឲ្យបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត