បទយកការណ៍

​ទល់​មុខ​អគារ​ប្រណិត​វិនិ​យោគ​ដោយ​ចិន បាន​ក្លាយ​ជា​កន្លែង​លក់​ដូរ​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ភ្នំពេញ​អគារ​ខ្ពស់ៗ​បាន​ផុស​ឡើង​យ៉ាង​ព្រោង​ព្រៀត​មិន​ថា កណ្ដាល​ក្រុង​ឬ​ជាក្រុង​​ឡើយ​។ តែ​អ្វី​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ទល់មុខ​អគារ​ប្រណិត​ដែល​ភាគ​ច្រើន​វិនិ​យោគដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន​បាន​ក្លាយ​ជាកន្លែង​លក់​ដូរ​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែលជា​អ្នក​ក្រ។ អ្នក​លក់​និយាយ​ថា អតិថិជន​របស់​ពួក​គេ​ក៏​ជា​អ្នក​ក្រ​ដូច​គ្នា​ ។ 

ប្រជាជនដែលលក់ដូរនៅទល់មុខអាគារដែលវិនិយោគដោយចិន
ប្រជាជនដែលលក់ដូរនៅទល់មុខអាគារដែលវិនិយោគដោយចិន @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត