​ការ​បរិច្ឆាគ​ឈាម​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ត្រឹម​២៥%​

សំឡេង ០៨:១០
ការបរិច្ចាគឈាម
ការបរិច្ចាគឈាម @RFI

ការ​បរិច្ឆាគ​ឈាម​គឺ​ជា​ការ​ចំា​បាច់​ក្នុង​ការ​ជួយ​សង្រ្គោះ​ជីវិត​មនុស្ស​។ អាជ្ញាធរ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​និង​ជំរុញ​មហាជន​ឲ្យ​ចូល​រួម​ផ្តល់​ឈាម តែ​មក​ដល់​ពេល​នេះ សកម្មភាព​បរិច្ចាគ​ឈាម មាន​ត្រឹម​២៥%​ប៉ុណ្ណោះ ខុស​ពី​ប្រទេស​ខ្លះ​មាន​ពលរដ្ឋ​ចេញ​ទៅ​បរិច្ចាគ​ឈាម​ពី​៨០​ទៅ​៩០%​ឯ​ណោះ​។ មាន​ការ​លើក​ឡើង​ថា តើ​គេ​អាច​បរិច្ចាគ​ឈាម​ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យ​សាសនា នានា​របស់​ខ្មែរ​បាន​ទេ ពី​ព្រោះ​ការ​បរិច្ចាគ​ឈាម​ក៍​ជា​ការ​ធ្វើ​បុណ្យ​ដែរ​។​