បទយកការណ៍

​ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​កោះ​ពេជ្រ​បាន​ក្លាយ​ជា​ជំរក​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​គ្រួសារ​កម្មករ​ខ្មែរ​ដែល​ខ្វះ​ខាត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ខណៈ​ការដ្ឋាន​សំណង់​តូច​ធំ​នៅ​កោះពេជ្រ ​កំពុង​តែ​មាន​ភាព​មមាញឹក​ក្នុង​ការ​សាង​សង់ គេ​សង្កេត​ឃើញ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ក​ម្លាំង​ពលកម្ម​មានទាំង​ខ្មែរនិង​ចិន។ អំពី​កម្មករ​ខ្មែរ​ភាគ​ច្រើន​ឡើងពី​ខេត្ត​បាន​នាំ​កូន​ប្រពន្ធ​មក​ជាមួយដែរ​។ ស្ត្រី​ជា​ប្រពន្ធ ឬ​ជា​ម្ដាយ ដែល​អ្នក​កាសែត​វិទ្យុ​បារាំង​ជួប​សម្ភាស​និយាយ​ដូចគ្នា​ថា​ កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ដ្ឋាន​សំណង់​កោះ​ពេជ្រ​នេះ បាន​ក្លាយ​ជា​ទីជំរក​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​គ្រួសារ​កម្មករ​ខ្មែរ ដែល​ខ្វះ​មុខ​ខ្វះ​ក្រោយ​ដូច​ជា​ពួក​គាត់​។ 

ការដ្ឋានសំណង់កោះពេជ្របានក្លាយជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារកម្មករខ្មែរ
ការដ្ឋានសំណង់កោះពេជ្របានក្លាយជាជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារកម្មករខ្មែរ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត