បទយកការណ៍

​អ្នក​ការពារ​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ​ទោះ​បី​ប្រឈម​មុខ​ជាមួយ​ជន​ល្មើស​និង​សត្វ​សាហាវ តែ​មិន​រត់​ចោល​សមរ​ភូមិ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សកម្មជនការពារ​ធនធានធម្មជាតិ​រាប់រយនាក់​មកពីតាមបណ្តាខេត្ត​តំបន់​ដាច់​ស្រយាលនានា បានជួបប្រជុំ​គ្នាកាលពីថ្ងៃទី២៥​តុលា​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​លើក​ពី​បញ្ហាប្រឈម និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ចំពោះ​ការងារការពារ​ធនធានធម្មជាតិ​នៅប្រទេស​កម្ពុជា​។ នៅខាង​ក្រៅសន្និសីទថ្នាក់ជាតិលើកទី១២ ស្តីពីអភិ​បាល​កិច្ច​ដីធ្លី និង​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ ដែល​មាន​ការចូល​រួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាល​និងភាគីពាក់​ព័ន្ធប្រមាណ​៥០០​នាក់នោះ ក្រុម​សកម្មជនការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ បានអះអាងថា ទោះបីជាប្រឈមមុខទាំងជាមួយជនល្មើស​និង​សត្វ​កាច​សាហាវ​នៅ​ពេល​ចុះ​ល្បាត​ព្រៃ​ក៏​ដោយ តែ​ពួក​គេ​មិន​រត់​ចោល​សមរ​ភូមិ​ឡើយ​។ 

សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិរាប់រយនាក់មកពីតាមបណ្តាខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលនានា បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី២៥តុលា
សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិរាប់រយនាក់មកពីតាមបណ្តាខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលនានា បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី២៥តុលា @RFI