បទយកការណ៍

​ឪពុក​ម្ដាយ​ជា​ដើម​ចម​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​តូច​ញៀន​នឹង​ការ​លេង​ទូរសព្ទ​ដៃ​

សំឡេង ០៧:៥៥
ឪពុកម្ដាយជាដើមចមធ្វើឲ្យកូនតូចញៀននឹងការលេងទូរសព្ទដៃ (រូបភាពតំណាង)
ឪពុកម្ដាយជាដើមចមធ្វើឲ្យកូនតូចញៀននឹងការលេងទូរសព្ទដៃ (រូបភាពតំណាង) @Internet

ក្ដី​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​កូន​តូច ដែលកំ​ពុង​តែ​វក់​នឹង​ការ​លេង​ទូរសព្ទ​មាន​វិសាល​ភាព​កាន់​តែ​ធំ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​។ តាម​រយៈ​បទ​បង្ហាញ​មួយ​ស្ដី​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរសព្ទ​លើ​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​កុមារ អ្នក​ជំនាញ​បាន​ស្ដី​បន្ទោស​ទៅលើ​ការ​បណ្ដែត​បណ្ដោយ​របស់​ឪពុក ម្ដាយ​។ ក្នុង​នោះ​ឪពុក​ម្ដាយ​មួយ​ចំនួន​មិន​បដិសេធ​ឡើយ ហើយ​ទទួល​ស្គាល់​ថែម​ទៀត​ថា ខ្លួន​ជា​ដើម​ចម​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​តូច​ញៀន​នឹង​ការ​លេង​ទូរសព្ទ​។ បើ​ទោះ​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ ជា​ដើម​ហេតុ តែ​ពួក​គេ​ក៏​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ​ដែរ ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​និង​ឈាន​ទៅ​កាត់​ផ្ដាច់​ទាំង​ស្រុង ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរសព្ទ​ដៃ​។