បទយកការណ៍

​មួយ​ផ្នែក​នៃ​រឿង «​ស័ង្ខ​សីល្ប៍​ជ័យ​» បាន​បង្ហាញ​ពី​ភាព​លោភ​លន់​គង់​មាន​ថ្ងៃ​វិនាស​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ អេង គីមហុង នៃ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ សូម​នាំ​អារម្មណ៍​លោក​អ្នក​នាង​ទៅ​មើល​ការ​សម្ដែង​សិល្បៈ​ល្ខោន​បាសាក់​រឿង «ស័ង្ខ​សីល្ប៍​ជ័យ» ត្រង់​ឈុតមួយ​និយាយ​អំពី​ភាព​លោភ​លន់​ចង់​បាន​អំណាច​របស់​យក្ស បាន​ស្លាប់​ក្រោម​ព្រួញ​របស់​ស័ង្ខ​សីល្ប៍​ជ័យ​។ ក្រោយ​បញ្ចប់​ការ​ទស្សនា​សាច់​រឿង ទាំង​អ្នក​ទស្សនា និង​តួ​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ស័ង្ខ​សីល្ប៍​ជ័យ មួយ​ចំនួន​បាន​លើក​ឡើង​រួម​គ្នា ដោយ​ជម្រុញ​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ ដាក់​បញ្ជូល​ការ​សម្ដែង​សិល្បៈ​ផ្នែក​ល្ខោន​ទាំង​បី​ទម្រង់ មិន​ចំពោះ​តែ​ល្ខោន​បាសាក់ ចូល​ក្នុង​កម្មវិធី​ថ្នាក់​ជាតិ​នា​នា ដើម្បី​បំផុស​ស្មារតី​ឲ្យ​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ​ចង់​ចាំ​ពី​វប្បធម៌​ខ្មែរ​សិល្បៈ​ផ្នែក​ល្ខោន​។ 

ល្ខោនបាសាក់រឿង «ស័ង្ខសីល្ប៍ជ័យ»
ល្ខោនបាសាក់រឿង «ស័ង្ខសីល្ប៍ជ័យ» @សហការី