បទយកការណ៍

​ការ​រត់​ដើម្បី​ជីវិត​កុមារ​កម្ពុជា​២០១៩ បាន​បញ្ចប់​ជាមួយ​ទឹក​ប្រាក់​ជិត​៦​ម៉ឺន​ដុល្លារ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

«រត់​ដើម្បី​ជីវិត​កុមារ​កម្ពុជា​២០១៩» គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត ដោយ លោក នឹម ឈុន្នី ជា​គ្រូ​បង្រៀន​សមាធិ និងជាស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិបស្សា​។ ការ​រត់​ដោយ​ថ្មើរ​ជើង​នេះបាន​ចាប់​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៥ខែធ្នូ ដោយ​មាន​រយៈ​ពេល​១០ថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​កាល​ពីថ្ងៃ២៥ ធ្នូ ២០១៩​កន្លង​មក ដើម្បី​រ៉ៃ​អង្គាស​ថវិកា​ឲ្យ​បាន១០ម៉ឺន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ជួយ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​កុមា​រអង្គរ។ ​ប៉ុន្តែ​ថវិកា​ដែល​ប្រមូល​បាន​សរុប​ចុង​ក្រោយ​នៃការរត់នោះគឺបានជិត៦ម៉ឺនដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ​ ហើយ​ថវិកាដែល​នៅខ្វះ​ លោក ឈុន្នី នឹង​រិះ​រកតាមរយៈការ​លក់​សៀវភៅបន្តទៀត។ 

ការរត់ដើម្បីជីវិតកុមារកម្ពុជា២០១៩ បានបញ្ចប់ជាមួយទឹកប្រាក់ជិត៦ម៉ឺនដុល្លារ
ការរត់ដើម្បីជីវិតកុមារកម្ពុជា២០១៩ បានបញ្ចប់ជាមួយទឹកប្រាក់ជិត៦ម៉ឺនដុល្លារ @សហការី