បទយកការណ៍

អាយសាហ្វ ​(ISAF) ​កំពុង​ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបថ​មន្ត្រី​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

សំឡេង ០៩:១០
អ្នកស្រី ជ័យ វណ្ណា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិបាលកិច្ច ធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្តារកម្ពុជា​បង្ហាញ​ពី​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការ​អនុវត្តគោលការណ៍ ​អាយសាហ្វ ​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​រៀប​ចំ​ដោយ ​NGO​ Forum​។​
អ្នកស្រី ជ័យ វណ្ណា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិបាលកិច្ច ធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្តារកម្ពុជា​បង្ហាញ​ពី​ឧទាហរណ៍​នៃ​ការ​អនុវត្តគោលការណ៍ ​អាយសាហ្វ ​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​រៀប​ចំ​ដោយ ​NGO​ Forum​។​ @seng thai

អាយ​សា​ហ្វ (ISAF) គឺជា​យន្តការ​ឃ្លាំមើល ការអនុវត្ត​ការងារ​របស់​មន្ត្រី​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែល​កំពុង​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ការងារ​នៅលើ​វិស័យសំខាន់ៗចំនួន៣ រួមមាន វិស័យ​អប់រំ សុខាភិបាល និង​ការផ្តល់សេវា​រដ្ឋបាល​នៅ​ថ្នាក់ឃុំ​សង្កាត់។ តាមរយៈ​យន្តការ ដែល​ហៅថា “ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពី​ការងារ​គណនេយ្យភាព​ស​ង្គ​ម”នេះ បានផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ជា​អ្នកទទួល​សេវា​ពី​វិស័យ​ទាំង៣នេះ អាចដាក់​ពិន្ទុ និង​វាយតម្លៃ​ទៅលើ​ការងារ​របស់​ពួកគេ ហើយ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការកែរ​លំអរ​ជាបន្ទាន់។ តើ អាយ​សា​ហ្វ (ISAF) ជា​អ្វី?សូម​ស្តាប់​បទ​យកការណ៍​នេះ​រៀបចំ​ជូន​ដោយ វ៉ា សំណព្វ៖