អ្នក​រកស៊ី​ជួល​សៀវភៅ​អាន​ ខ្វះ​សៀវភៅ​ជួល ដែល​សរសេរ​​ដោយ​អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​!​

សំឡេង ០៨:០៩
ព្រឹទ្ធាចារ្យ ត្រាន សាប ឬ​ហៅ​ថា តាអប្សរា គឺ​ជា​អ្នក​រក​ស៊ី​ជួល​សៀវភៅ​និង​លក់​សៀវភៅ
ព្រឹទ្ធាចារ្យ ត្រាន សាប ឬ​ហៅ​ថា តាអប្សរា គឺ​ជា​អ្នក​រក​ស៊ី​ជួល​សៀវភៅ​និង​លក់​សៀវភៅ @សហការី

ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ ត្រាន សាប ឬហៅថា តាអប្សរា គឺ​ជាអ្នក​រកស៊ី​ជួល​សៀវភៅ​និង​លក់​សៀវភៅ ស្ទើរតែ​ពេញ​មួយ​ជីវិត។ នៅ​មុនសម័យ​ប៉ុល ពត, តាអប្សរា​ជួល​សៀវភៅ​នៅភ្នំពេញ តែ​បច្ចុប្បន្ន គាត់​ទៅ​រកស៊ី​ជួល​សៀវភៅ​ នៅ​ក្រុង​បាត់​ដំបង​។ រាល់ថ្ងៃ គាត់​អាច​រស់​បាន​នឹងមុខរបរ​តូច​តាច​នេះ តែ​អ្នក​ស្រឡាញ់​អក្សរសិល្ប៍​រូបនេះ ថ្អូញ​ថ្អែរថា គាត់​ខ្វះ​សៀវភៅ​ខ្មែរ ដែល​និពន្ធ​ដោយ​ស្នាដៃ​អ្នកនិពន្ធខ្មែរ​ សម្រាប់​ជួលឲ្យ​គេអាន​។