បទយកការណ៍

លោក​ស្រី ទេព កូលាប ៖ “ខ្ញុំ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​អប់​រំ ពី​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ចង់​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​កូន​ខ្មែរ​បាន​សិក្សា​គ្រប់ៗ​គ្នា”

សំឡេង ០៩:២៨
លោក​ស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យ​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ
លោក​ស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យ​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ @ សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​បទ​យកការណ៍ របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ លោក​អ្នក​ស្តាប់ ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ពិត​របស់ លោក​ស្រី ទេព កូលាប សាកល​វិទ្យាធិការ សាកល​វិទ្យាល័យ​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ។ លោក​ស្រី​ជា ស្រ្តី​ដ៍​កម្រ​ដែល​បាន​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ។