អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ពិនិត្យ​សុខភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ

សំឡេង ០៨:២៩
ហិរញ្ញវត្ថុ
ហិរញ្ញវត្ថុ @សហការី
ដោយ៖ អ៊ឹម ណាវិន

ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​តែ​មួយ​គត់​ដែល​មាន​សេវាកម្ម​ពិនិត្យ​សុខភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ របស់​ពលរដ្ឋ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​សេវាកម្ម​ពិនិត្យ​សុខភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ? សេវាកម្ម​នេះ គឺ​ជា​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពី​ប្រវត្តិ​ខ្ចី​ប្រាក់ និង​ការ​សង​ត្រឡប់​ទៅ​វិញ​របស់​ពលរដ្ឋ។ សេវាកម្ម​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​លើក​កម្ពស់ សុវត្ថិភាព ប្រាក់​ឥណទាន​នៅ​កម្ពុជា។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ