បទយកការណ៍

ម្ហូប​អាហារ​មុខ​រោង​ចក្រ​ថោក​មែន​ពិត​ តែ​រសជាតិ​វិញ​មិន​ចាញ់​ម្ហូប​លើ​ទី​ផ្សារ​ទេ

សំឡេង ០៧:៤៣
ម្ហូប​អាហារ​មុខ​រោងចក្រ​ថោក
ម្ហូប​អាហារ​មុខ​រោងចក្រ​ថោក

ម្ហូប​អាហារ​មុខ​រោងចក្រ ថោក​មែន​ពិត​ តែ​រស​ជាតិ​វិញ​មិន​ចាញ់​ម្ហូប​លើ​ទី​ផ្សារ​ទេ។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​អះ​អាង​របស់​អ្នក​លក់​នៅ​ទី​នោះ។ ហើយ​ចំពោះ​តម្លៃ​វិញ​គេ​ធ្វើ​តម្រូវ កម្មករ កម្មការិនី រោងចក្រ​ពោល គឺ​បាយ​មួយ​ពេល​ត្រឹម​តែ​១៥០០​រៀល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ អេង គីមហុង អ្នក​កាសែត​វិទ្យុ​បារាំង​ចុះ​ទៅ​ដល់​ទីនោះ​រៀប​ចំ​បទ​យកការណ៍​ជូន​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​ដូច​ត​ទៅ!