ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​៖ គុណ​ភាព​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែ​ជា​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្ងៃ​ទី៣​ខែឧសភា​ស្អែក​នេះ ជា​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភព​លោក​។ ជា​ថ្ងៃ​ដែល​អ្នក​កាសែត​អបអរ​សាទរ និង​ជា​ពេល​វេលា​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​សេរីភាព និង​វឌ្ឍន​ភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​តាម​បណ្តា​ប្រទេស​នីមួយៗ ក្រោយ​ការ​ដាក់​ចំណាត់​ថ្នាក់​របស់​អង្គការ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​គ្មាន​ព្រំដែន ។ ដោយ​ឡែក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក៏​មាន​ការ​ចោទ​សួរ​អំពី​សេរីភាព​នៃ​សារព័ត៌មាន​នេះ​ដែរ​។ ទន្ទឹម​គ្នា​នឹង​មាន​មតិ​ខ្លះ​លើក​ឡើង​ថា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ប្រសើរ​ឡើង ឬ​ក៏​ធ្លាក់​ចុះ​រយៈ​ពេល​១ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ គុណភាព​នៃ​ព័ត៌មាន​ក៏​ត្រូវ​បាន​លើក​មក​ជជែក​ផង​ដែរ​។ 

អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា
អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា @RFI