ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ស្ថានីយ៍​ប្រេង​ឥន្ធនៈ នឹង​ត្រូវ​រៀប​ចំ​តាម​បទ​ដ្ឋាន​ច្បាប់ និង​សុវត្ថិភាព តែ​ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​យូរ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​បាន​រំលឹក​ដល់​គណៈអភិបាល​រាជធានី-ខេត្ត ដែល​ជា​អាជ្ញាធរ​ដែន​ដី ដោយ​ស្នើ​សុំ​កិច្ច​សហការ​ចុះ​ពិនិត្យ ទប់​ស្កាត់ និង​វាយ​តម្លៃ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​បណ្តា​ស្ថានីយ៍​ប្រេង និង​ឧស្ម័ន​ឥន្ធនៈ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។ ការ​ស្នើ​សុំ​សហការ​ពី​អាជ្ញាធរ​ដែន​ដី​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថា​ស្ថានីយ៍​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​មួយ​ចំនួន នៅ​មិន​ទាន់​មាន​បទ​បញ្ញតិ​បច្ចេកទេស​ស្តង់ដា​ប្រេង​ត្រឹម​ត្រូវ​នៅ​ឡើយ។ ជា​បទ​បញ្ញតិ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល ហើយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​គោរព​តាម ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​លើ​អាជីវកម្ម​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នេះ។

ស្ថានីយ៍​​ប្រេង​​ឥន្ធនៈ នឹង​​ត្រូវ​​រៀប​​ចំ​​តាម​​បទ​ដ្ឋាន​​ច្បាប់ និង​​សុវត្ថិភាព តែ​​ត្រូវ​​ការ​​ពេល​​វេលា​​យូរ
ស្ថានីយ៍​​ប្រេង​​ឥន្ធនៈ នឹង​​ត្រូវ​​រៀប​​ចំ​​តាម​​បទ​ដ្ឋាន​​ច្បាប់ និង​​សុវត្ថិភាព តែ​​ត្រូវ​​ការ​​ពេល​​វេលា​​យូរ